โรงเรียนกวดวิชา บ้านครูแอน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

เกี่ยวกับโรงเรียน

สาขาอำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดสอน - ระดับ เด็กเล็ก (อ.3-ป1) - ระดับประถมศึกษา (ป.2-ป.6) - ระดับมัธยมต้น (ม.1- ม.3) วิชา - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา - ภาษาไทย

สาขาอำเภอเสนา เปิดสอน - ระดับประถมศึกษา (ป.2-ป.6) วิชา - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย

CONTACT

Phone
081 817 9542